Forgot Password

Quản lý Tài liệu – Văn bản

Quản lý mọi văn bản trên một hệ thống duy nhất

  • Quản lý tệp văn bản, thông tin thuộc tính văn bản, sổ văn bản và thông tin lưu trữ bản vật lý
  • Hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên tài liệu
  • Dễ dàng quản lý sổ sách, biên bản, tài liệu, nâng cao hiệu suất công việc

Kết nối với các phân hệ khác trong hệ thống

  • Quản lý kho tài liệu văn bản với giao diện trực quan, đơn giản dễ sử dụng với hình thức cây thư mục và bộ lọc tìm kiếm thông minh
  • Kết nối trực tiếp với phân hệ công việc, tiện lợi cho doanh nghiệp: Tạo công việc trực tiếp từ màn hình quản lý tài liệu văn bản một cách chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý được mọi công việc mọi lúc mọi nơi.

Xin ý kiến chỉ đạo, xử lý văn bản, tạo các nhiệm vụ tương tác trên từng văn bản

  • Trình xin ý kiến chỉ đạo, xử lý văn bản, giao việc & quản lý công việc liên quan đến văn bản giúp người dùng ngay lập tức gửi được văn bản đến người nhận, kèm theo thông báo/Email nhắc nhở người nhận chú ý đến nhiệm vụ cần làm.
  • Cập nhật ý kiến, báo cáo kết quả, theo dõi trạng thái văn bản, đồng thời ghi lại nhật ký quá trình xử lý văn bản để biết được văn bản nào ai đang xử lý, chưa xử lý, văn bản quá hạn, bị “tắc nghẽn” ở đâu….

Tìm kiếm đa dạng bằng bộ lọc thông minh

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cơ bản (theo từ khóa, điều kiện tìm kiếm…) và tìm kiếm nâng cao (sử dụng bộ lọc điều kiện, câu lệnh…)

Báo cáo thống kê đa dạng theo nhiều tiêu chí

Báo cáo thống kê theo biểu đồ, bảng pivot đa dạng, tiêu chí lựa chọn linh hoạt, điều kiện lập báo cáo bám sát theo yêu cầu doanh nghiệp