Forgot Password

Quản lý Quy trình phê duyệt

Chọn người phê duyệt

Mỗi công việc sẽ có người phê duyệt riêng

Người dùng có thể chọn người phê duyệt công việc, ngay cả khi người đó không phải là quản lý
Bạn có cần sự chấp thuận của cả kế toán và quản lý không? Bạn có thể chọn cả hai người để phê duyệt công việc này!

Tiết kiệm thời gian quản lý

Tập trung quản lý mọi thứ trên một nơi.

Việc quản lý các yêu cầu được thực hiện dễ dàng. Du lịch, vật tư văn phòng, thanh toán, tất cả các yêu cầu có thể được tạo, xác nhận hoặc từ chối từ bảng điều khiển phê duyệt của người dùng

Phân loại yêu cầu nhanh chóng phù hợp đặc thù công ty

Tạo các loại phê duyệt bạn cần.

Dễ dàng tạo các loại phê duyệt phù hợp với nhu cầu bằng giao diện trực quan, dễ sử dụng. Trao đổi với nhân viên thông tin cần phê duyệt.