Forgot Password

Quản lý Lịch công tác

Kiểm soát hoàn toàn lịch trình của bạn

  • Lịch hẹn, lịch làm việc, sự kiện, cuộc họp… đều có thể phân loại và hiển thị trên cùng một màn hình giúp quản lý bao quát, tập trung
  • Phục vụ lên lịch, quản lý lịch hoạt động, sự kiện. Nội dung lịch dễ truy cập và thể hiện được nhiều thông tin
  • Gồm ba chế độ xem lịch theo tháng, theo tuần và theo ngày

Không giới hạn lịch hoạt động của cá nhân, dễ dàng chia sẻ hay phân quyền truy cập riêng tư

  • Tạo không giới hạn Lịch hoạt động cho cá nhân, thậm chí hiển thị cả những sự kiện của người khác đã chia sẻ cho bạn.
  • Chia sẻ tới các nhân viên khác trong cơ quan bằng cách cấu hình quyền truy cập

Chế độ xem đa dạng, linh hoạt

Xem lịch ba chế độ theo tháng, theo tuần và theo ngày.

  • Lập lịch làm việc của cá nhân
  • Lập lịch làm việc theo công việc dự án
  • Lập và theo dõi lịch được chia sẻ