Forgot Password

Quản lý Kênh trao đổi nội bộ

Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các phân hệ khác

Khuyến khích trao đổi với những đồng nghiệp

Một công cụ truyền thông mạnh mẽ.

  • Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa nhân viên, người quản lý và tất cả các cấp trong công ty. Nhận tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới
  • Người dùng có thể tạo các chủ đề để thảo luận với các thành viên khác, hoặc tham gia vào các chủ đề mà công ty đưa ra

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

  • Tạo các cuộc thảo luận trực tiếp với các nhân viên khác và tạo các nhóm thảo luận riêng tư.
  • Lưu lại tin nhắn có nội dung quan trọng để dễ dàng tìm lại chúng trong danh sách đã được lưu.

Trò chuyện trực tiếp từ mọi nơi

Để các cuộc hội thoại luôn được mở trong các phân hệ khác.

  • Biến cuộc trò chuyện thành một cửa sổ nhỏ để tiếp tục trò chuyện trong các phân hệ khác.
  • Thiết lập các cuộc hội thoại để nhận thông báo

Hỗ trợ gửi file, biểu tượng cảm xúc linh hoạt

Hỗ trợ gửi file trong tin nhắn trao đổi, biểu tượng cảm xúc để làm sống động cuộc hội thoại