Forgot Password

Quản lý Hồ sơ nhân sự

Dễ dàng quản lý thông tin hồ sơ nhân sự

Cung cấp giải pháp quản lý nhân sự toàn diện

Toàn bộ những thông tin từ sơ yếu lý lịch, hợp đồng, bảo hiểm, lương thưởng… đều được theo dõi & quản lý đầy đủ.

Phân quyền hiển thị thông tin với người quản lý nhân sự hoặc nhân viên.

Nhận thông báo cho bất kỳ yêu cầu nghỉ phép mới, yêu cầu phân bổ, …và nhiều việc khác

 • Phân bổ
 • Bảng chấm công
 • Tham dự
 • Thẩm định
 •  Tuyển dụng
 •  Chi phí
 •  Ngày nghỉ phép

Quản lý chấm công

 • Cho phép các doanh nghiệp có thể theo dõi giờ làm của nhân viên, hỗ trợ tính năng xếp lịch làm việc cho từng nhân viên theo từng văn phòng.
 • Với chấm công online hệ thống sẽ phản ánh được thời gian chấm thực so với thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc. Nhân viên có thể chấm công mọi lúc, mọi nơi khi đăng nhập vào bằng mạng của văn phòng.
 • Dễ dàng truy cập số liệu thống kê để ghi lại và phân tích bảng chấm công cũng như kiểm tra sự tham dự của từng nhân viên.
 • Kế toán tích hợp tự động đăng báo cáo dựa trên thời gian dành cho các dự án cung cấp dữ liệu thời gian thực.

Quản lý ngày nghỉ phép

Đơn giản hóa việc quản lý chi phí

Cập nhật và phê duyệt nhanh mọi chi phí

Nhân viên có thể dễ dàng nộp và giải trình chi phí. Người quản lý có thể xem xét và duyệt/không duyệt yêu cầu. Sau khi được phê duyệt, chi phí sẽ ngay lập tức được cập nhật

Dễ dàng đánh giá nhân viên

Giúp người quản lý dễ dàng thiết lập quy trình đánh giá và lịch.

Tự động hóa quá trình để thiết kế bảng câu hỏi nhằm thu thập phản hồi, đánh giá từ mọi cán bộ trong công ty, từ nhân viên đến người quản lý, cũng như tự đánh giá.

Tuyển dụng nhân viên

Đơn giản hóa quá trình tuyển dụng

Thiết lập bảng tuyển dụng ứng viên, dễ dàng theo dõi các đơn xin việc đã nhận.

Giám sát và quản lý việc tuyển dụng để tạo lịch phỏng vấn, câu hỏi phỏng vấn tự động liên kết với hồ sơ ứng viên

Tăng cường kết nối với mạng xã hội

Cải thiện giao tiếp giữa các nhân viên và khuyến khích làm việc nhóm

Mạng xã hội của doanh nghiệp

Hãy để nhân viên giữa các phòng ban cùng hợp tác bằng cách tương tác qua mạng xã hội hay trò chuyện trực tiếp, chia sẻ kiến thức và thực tiễn tốt nhất, theo dõi những người hoặc tài liệu cũng như tham gia các nhóm làm việc để chia sẻ chuyên môn và khuyến khích làm việc theo nhóm.

Truyền cảm hứng

Truyền cảm hứng cho nhân viên để đạt được với những thách thức, mục tiêu và phần thưởng. Thiết kế mục tiêu của riêng mình, xác định mục tiêu rõ ràng và cung cấp phản hồi cùng kết quả rõ ràng. Hiển thị những người có thành tích cao nhất của mỗi nhóm hay từng thành viên.