Forgot Password

Quản lý đội xe

Quản lý đội xe một cách dễ dàng

Người dùng có thể theo dõi sát sao đội xe chỉ bằng vài thao tác đơn giản thông qua hệ thống quản trị thân thiện với các chức năng: Ghi lại nhật ký nhiên liệu, chi phí; kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng… cùng nhiều tính năng khác cần thiết cho việc quản lý phương tiện của công ty nhằm phục vụ cho việc di chuyển một cách hiệu quả và an toàn.

Quản lý lịch sử cho thuê, mượn và các hợp đồng liên quan

  • Giám sát chặt chẽ lịch sử cho thuê, mượn hay hợp đồng cho đội xe, nhận email cảnh báo khi hợp đồng đến ngày hết hạn bằng các công cụ trực quan.
  • Tổ chức các dịch vụ liên quan đến phương tiện và liên lạc với các nhà cung cấp, quản lý hóa đơn và ghi chú.
  • Thiết lập chính sách về phương tiện trong công ty cũng như chính sách về bảo hiểm để quản lý đội xe một cách hiệu quả nhất.

Giám sát tất cả các chi phí cùng một lúc

Xác định và theo dõi số tiền mà công ty đã chi cho mỗi phương tiện.

Chi phí định kỳ của các hợp đồng như hợp đồng cho thuê và dịch vụ được tự động ghi lại, còn các chi phí khác như nhiên liệu và sửa chữa được tự động thêm vào báo cáo.

Phân tích và báo cáo

Hiển thị tất cả các chi phí liên quan đến một phương tiện hoặc một loại dịch vụ và so sánh các loại chi phí (phương tiện nào chi phí nhiều nhất; dịch vụ nào đã được thực hiện trên phương tiện nào, v.v.) bằng cách sử dụng công cụ báo cáo.

Nhận thông tin chi tiết hữu ích về lợi nhuận hiệu quả của mỗi chiếc xe để cải thiện đầu tư