Forgot Password

Quản lý Bảo trì sửa chữa

Tự động hóa việc bảo dưỡng phòng ngừa

để giữ hoạt động được liên tục.

Phần mềm tính toán số liệu thống kê tiêu chuẩn giúp lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa (bao gồm thời gian trung bình giữa việc hư hỏng (MTBF), thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) và ngày thiết bị hư hỏng dự kiến tiếp theo), cho phép bạn tự động hóa đo lường và lập lịch bảo trì phòng ngừa.

Tăng hiệu quả chung thiết bị

với việc bảo trì hiệu quả.

  • Bộ phận sản xuất có thể kích hoạt các yêu cầu bảo trì trực tiếp từ bảng điều khiển trung tâm làm việc của họ. Khi nhóm bảo trì hoạt động, công việc sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
  • Giao tiếp tốt hơn, giảm thời gian chết và tăng hiệu quả sản xuất.

Bảng điều khiển & Thống kê

nhằm tối ưu năng suất hoạt động.

  • Sử dụng số liệu thống kê được tính toán tự động bao gồm MTBF và MTBR để tinh chỉnh các quy tắc bảo trì phòng ngừa và giảm nguy cơ lỗi thiết bị.
  • Theo dõi hiệu suất bằng bảng điều khiển.
  • Tạo chỉ tiêu KPI tùy chỉnh chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Sắp xếp yêu cầu bảo dưỡng với chế độ kanban và lịch

Dễ dàng theo dõi tiến trình của các yêu cầu bảo trì bằng cách sử dụng chế độ xem kanban.

Sử dụng lịch bảo trì để tổ chức và lập kế hoạch hoạt động bằng giao diện kéo-thả nhanh chóng, dễ dàng sử dụng và sắp xếp yêu cầu