Forgot Password

Phân hệ Sản xuất

PHẦN MỀM ERP VICTO - PHÂN HỆ SẢN XUẤT

Một phần mềm đáp ứng toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu quản lý sản xuất

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý sản xuất

Những gì cần thiết cho quản lý sản xuất đều có trong 1 phần mềm

Dễ dàng + Mạnh mẽ = Giá trị

phần mêm erp - quản lý sản xuất 02

Trung tâm công việc Bảng điều khiển

✓ Theo dõi thời gian    ✓  Hiển thị Bảng tính    ✓  Đăng ký sản xuất  

✓ Tích hợp tính năng    ✓ Kiểm tra chất lượng    ✓ Cảnh báo đang thực hiện  ✓  Ghi lại số sê-ri/số lô

phần mêm erp - quản lý sản xuất 04

Tối ưu hóa mức tồn kho

Thông qua các xác nhận hoàn thành chính xác. 

Sử dụng quy tắc đặt hàng, quy tắc lưu kho tối thiểu hoặc lịch sản xuất chính để tự động hóa mua sắm. Chức năng lịch trình tính toán mọi thứ. Sử dụng các định tuyến, các ràng buộc và thời gian sản xuất để tối ưu hóa mức tồn kho và tránh thiếu hụt.

Phần mềm erp - phân hệ sản xuất - lịch sản xuất
Phần mềm ERP - bar code

Mã vạch sẵn sàng sử dụng

Cho dù sử dụng lô, số sê-ri hay sản phẩm không xác định, bạn có thể sử dụng mã vạch để tăng tốc hoạt động ở mọi bước:

✓ Kiểm soát tiếp nhận

Chọn

Đóng gói

Lệnh công việc

…và nhiều hơn nữa!

Báo cáo tuyệt vời

Tất cả các dữ liệu trong tầm tay của bạn

Kiểm soát năng suất của bạn với các báo cáo Hiệu suất Thiết bị Tổng thể (OEE) theo thời gian thực và theo dõi 6 tổn thất lớn của TPM. Theo dõi các KPI bảo trì như MTTR và MTBF. Tạo trang tổng quan tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.

Các báo cáo động về mọi thứ từ chi phí đến truy vết nguồn gốc, phân tích hiệu suất, OEE, v.v. giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn.

Phần mêm erp - quản lý sản xuất 05

Tích hợp đầy đủ với những ứng dụng khác

PLM

Phần mềm ERP - Quản lý vòng đời sản phẩm

Quản lý các thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng (Product Lifecycle Management).

Bảo trì

phần mêm erp - quản lý sản xuất - Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục sự cố.

Chất lượng

phần mêm erp - quản lý sản xuất - quản lý chất lượng

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và kích hoạt cảnh báo chất lượng một cách dễ dàng.