Forgot Password

Phân hệ Mua hàng

PHẦN MỀM ERP VICTO - PHÂN HỆ MUA HÀNG

Bộ công cụ mua sắm hoàn thiện để quản lý chuỗi cung ứng

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý mua hàng

Bảng tổng hợp quản lý mua hàng

Bảng tổng hợp báo giá mua hàng sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các báo giá mua hàng được gửi đi.
Cung cấp cho người dùng trang hiển thị dạng bảng về các báo giá để giúp bạn nhìn tổng quan về các hoạt động mua hàng đang được tiến hành. Cùng với tùy chọn xem cửa sổ ở nhiều dạng, bạn có thể tùy chỉnh hiển thị bảng tổng hợp khi cần.

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - bảng tổng hợp
Phần mềm ERP - phân hệ quản lý mua hàng

Tự động hóa việc hoạt động mua sắm sản phẩm

Định cấu hình một cách tự động các quy tắc sắp xếp lại để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Các quy tắc sắp xếp lại có thể được tạo và mô tả trong kho theo yêu cầu tùy chỉnh của bạn, giúp bạn tự động bổ sung kho sản phẩm. Bạn có thể xác định các quy tắc sắp xếp lại  trên mỗi sản phẩm.

Xác định nhiều nhà cung cấp

Vận hành các hoạt động mua hàng cho một sản phẩm từ nhiều nhà cung cấp

Tất cả bảng giá và mô tả của các nhà cung cấp có thể được mô tả trên mỗi sản phẩm và bạn có thể mua sản phẩm cùng một lúc từ nhiều nhà cung cấp này.

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - xác định nhiều nhà cung cấp
Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - công cụ rõ ràng

Công cụ quản lý đơn hàng rõ ràng

Quản lý đơn đặt hàng của bạn một cách hiệu quả với sự trợ giúp của các công cụ quản lý rõ ràng

Với các công cụ cảnh báo và phê duyệt đơn đặt hàng, người dùng luôn được đảm bảo rằng các giao dịch mua của mình sẽ không vượt quá giới hạn và luôn được người quản lý xác minh.

Công cụ kiểm soát nâng cao

Các công cụ kiểm soát chuyên dụng đảm bảo rằng bạn có toàn quyền kiểm soát việc mua sắm sản phẩm của mình

Các quy tắc mua sắm sản phẩm có thể được thực hiện để xoay quanh việc đối sánh ba bên để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được mua theo báo giá và đơn đặt hàng.

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - công cụ kiểm soát

Lý do quản lý mua hàng của phần mềm ERP Victo là hoàn hảo?

Phân hệ quản lý mua hàng của phần mềm ERP Victo được trang bị các chức năng nâng cao cùng với sự tích hợp với các phân hệ khác cùng hỗ trợ hoạt động.

Kiểm soát hoàn toàn

Phân hệ mua hàng của cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn các hoạt động mua hàng của tổ chức.
✓ Giao diện người dùng hiện đại hóa  ✓ Quản lý nhà cung cấp  ✓ Mang lại sự tự động hóa

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng -kiểm soát toàn diện

Quản lý đơn hàng và hóa đơn

Quản lý đơn đặt hàng của bạn cũng như hóa đơn từ các nhà cung cấp bằng các công cụ chuyên dụng.

✓ Lập bản thảo yêu cầu báo giá và gửi qua email   ✓ Quản lý hóa đơn của nhà cung cấp và hóa đơn điều chuyển nội bộ   ✓ Tự động hóa việc lập hóa đơn

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - hóa đơn mua hàng

Quản lý sản phẩm hiệu quả

Các công cụ chuyên dụng trong phần mềm ERP giúp bạn quản lý hiệu quả các sản phẩm đã mua.

✓ Các loại và danh mục sản phẩm  ✓ Nhập loại sản phẩm dạng lưới   ✓ Quy tắc mua sắm theo kế hoạch

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - quản lý sản phẩm hiệu quả

Chức năng nâng cao

Các hoạt động mua hàng được chạy theo cách nâng cao với các chức năng khác nhau

✓ Vận chuyển drop-shipping   ✓ Thỏa thuận mua   ✓ Gọi thầu   ✓ Dự báo hàng tồn kho   ✓ Đơn đặt hàng khung

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - nâng cao

Báo cáo

Tạo báo cáo mua hàng về các hoạt động mua sắm sản phẩm đã thực hiện

✓ Báo cáo phân tích mua hàng  ✓ Chế độ xem bảng điều khiển, tổng hợp và biểu đồ    ✓ Các tùy chọn lọc và so sánh

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng -báo cáo mua hàng

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - khóa và xác nhận đơn hàngKhóa và xác nhận đơn hàng

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - biên nhậnNhắc biên nhận

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - quản lý đơn vị đoQuản lý đơn vị đo

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - quản lý giá niêm yết của nhà cung cấpQuản lý giá của nhà cung cấp

Phần mềm ERP - quản lý mua hàng - quản lý đa công tyQuản lý đa công ty

Tích hợp đầy đủ với những ứng dụng khác

Hàng tồn kho

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý kho vận

Việc lưu trữ các sản phẩm mua từ nhà cung cấp được phân hệ quản lý hàng tồn kho quản lý hiệu quả.

Kế toán

Phần mềm ERP - phân hệ kế toán

Thanh toán hóa đơn và các nghiệp vụ tài chính khác về mua hàng được thực hiện qua sự tích hợp của phân hệ mua hàng với phân hệ kế toán.

Bán hàng

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng

Các sản phẩm đã mua được bán cho khách hàng và việc tạo đơn đặt hàng tự động được thực hiện thông qua tích hợp với phân hệ bán hàng.