Forgot Password

Phân hệ Bán lẻ

PHẦN MỀM ERP VICTO - PHÂN HỆ BÁN LẺ

Quản lý toàn diện hoạt động bán lẻ với phân hệ POS

Với phần mềm ERP Victo, bạn có thể điều hành các hoạt động bán hàng bán lẻ của công ty mình với phân hệ Bán lẻ (POS) chuyên dụng có sẵn. Tất cả các chức năng được thực hiện dễ dàng với bảng điều khiển chuyên dụng hỗ trợ hoạt động bán hàng bán lẻ từ quầy bán hàng của cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể điều hành nhiều cửa hàng sẽ được hợp nhất tất cả dưới cùng một nền tảng phần mềm , cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát và khả năng hiển thị các hoạt động của cửa hàng bán lẻ.

Quản lý Bán lẻ

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán lẻ

Bảng điều khiển điểm bán hàng được thiết kế rõ ràng

Với mô-đun điểm bán hàng chuyên dụng được tích hợp với tất cả các mô-đun khác của phần mềm ERP, bạn sẽ có thể chạy toàn bộ việc quản lý bán hàng bán lẻ.

✓ Chạy nhiều phiên  ✓ Quản lý quầy tính tiền  ✓ Đăng nhập thu ngân  ✓ Máy quét mã vạch

✓ Bàn phím ảo  ✓ Các chương trình KH thân thiết  ✓ Thiết bị đầu cuối thanh toán tích hợp 

✓ Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và thẻ    ✓ Phân hệ quản lý bán hàng tích hợp  ✓ Lập hóa đơn trực tiếp

Quản lý bán hàng tích hợp

Điều hành các hoạt động quản lý bán hàng của bạn với mô-đun quản lý bán hàng chuyên dụng được tích hợp vào các hoạt động với hệ thống điểm bán hàng

✓ Bảng điều khiển đơn đặt hàng chuyên dụng  ✓ Bao gồm hoặc không bao gồm thuế 

✓ Kiểm tra tồn kho trực tiếp    ✓ Tạo báo cáo bán hàng phân tích rõ ràng  ✓ Xác định các chương trình khách hàng thân thiết 

✓ Chạy phiếu giảm giá và các chương trình khuyến mại   ✓ Thiết lập nhiều bảng giá

Quản lý thu mua sản phẩm

Chạy các hoạt động mua sản phẩm với mô-đun mua hàng nâng cao và hoạt động tốt

✓ Nhiều nhà cung cấp trên một sản phẩm   ✓ Gửi yêu cầu báo giá  ✓ Tạo báo giá mua hàng

✓ Quản lý hóa đơn của nhà cung cấp  ✓ Xác định danh mục sản phẩm và loại sản phẩm  ✓ Soạn thảo và gửi các thỏa thuận mua hàng

✓ Tạo yêu cầu đấu thầu  ✓ Chức năng với nhiều thỏa thuận mua hàng

Quản lý kho và hàng tồn kho

Quản lý kho sản phẩm bằng mô-đun quản lý hàng tồn kho chuyên dụng

✓ Bảng điều khiển chuyên dụng và rõ ràng  ✓ Kiểm soát hoàn toàn với các công cụ nâng cao  ✓ Số sê-ri và số lô trên sản phẩm

✓ Xác định ngày hết hạn trên kho  ✓ Định giá hàng tồn kho  ✓ Các công cụ dự báo tồn kho

✓ Tạo báo cáo chuyên dụng  ✓ Báo cáo hàng tồn kho theo thời gian thực

Quản lý tài chính hoàn thiện

Chạy các hoạt động quản lý tài chính hoàn chỉnh trên cửa hàng bán lẻ với mô-đun quản lý kế toán được xác định rõ ràng.

✓ Xác định thuế   ✓ Kế toán phân tích  ✓ Tạo nhiều biểu đồ tài khoản

✓ Quản lý sổ cái hiệu quả   ✓ Xác định hiện trạng tài chính   ✓ Chấp nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền

✓ Xác định thuật ngữ thanh toán  ✓ Nhiều tích hợp cổng thanh toán

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Các hoạt động bán lẻ được thực hiện khác nhau ở các cửa hàng khác nhau, do đó, một công cụ quản lý cửa hàng bán lẻ chuyên dụng sẽ không đủ để quản lý hoạt động, bạn sẽ yêu cầu các giải pháp tùy chỉnh như phần mềm ERP. Chất lượng hoạt động và hiệu quả trong quản lý phụ thuộc vào khả năng tùy biến của đối tác thực hiện hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đây là nơi chúng tôi đi vào hoạt động với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai phần mềm ERP.

Tích hợp đầy đủ với những ứng dụng khác

Mua hàng

phần mềm erp - phân hệ Mua hàngPhân hệ mua hàng sẽ giúp vận hành các hoạt động thu mua sản phẩm.

Bán hàng

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng

Trực tiếp tạo đơn hàng từ các khách hàng tiềm năng, tiết kiệm thời gian cho các đội bán hàng.

Điểm bán lẻ

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý Điểm bán lẻ POS

Hoạt động bán lẻ trên POS.

Hàng tồn kho

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý kho vận

Hệ thống quản lý hàng tồn kho tập trung là ưu tiên trước cho các hoạt động bán hàng.

Kế toán

Phần mềm ERP - phân hệ kế toán

Tạo hóa đơn trực tiếp và quản lý các mặt về tài chính của việc bán hàng.