Forgot Password

Phân hệ Bán hàng

PHẦN MỀM ERP VICTO - PHÂN HỆ BÁN HÀNG

Đưa hoạt động bán hàng của bạn lên tầm cao mới

Bán hàng là một trong những khía cạnh quan trọng của bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà tất cả các công ty đang nỗ lực hướng tới. Các công ty đang áp dụng những phương pháp bán hàng mới hơn để có thể dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh. Ngày nay có rất nhiều phần mềm quản lý bán hàng, cung cấp các công cụ hữu ích cũng như chức năng quản lý cho doanh nghiệp.

Trong số các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm ERP Victo cung cấp cho bạn một phân hệ quản lý bán hàng chuyên dụng giúp bạn đặt hoạt động bán hàng của mình lên hàng đầu như một công cụ quản lý đặc biệt. Sự cần thiết của một công cụ như vậy đối với bất kỳ doanh nghiệp nào vì nó có thể mang lại độ tin cậy, hiệu quả và đơn giản hóa cho các hoạt động bán hàng của công ty bạn.

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng

Gửi báo giá trực tuyến – Từ báo giá đến thanh toán

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- quy trình bán hàng

Báo giá đẹp và chi tiết

Có sẵn các mẫu báo giá mặc định có thể sử dụng hoặc có thể sửa đổi để tạo các mẫu mới theo nhu cầu của bạn và có thể được lưu lại để sử dụng tiếp.

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- báo giá

Tốt hơn với cài đặt nâng cao

Cài đặt nâng cao trong phân hệ bán hàng sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn với hoạt động bán hàng

  • Xác định chiết khấu và bảng giá
  • Cảnh báo bán hàng và báo động
  • Lập hóa đơn chiếu lệ
  • Định cấu hình phương thức giao hàng và trình kết nối vận chuyển
  • Cấu hình tiền đặt cọc
  • Email sản phẩm cụ thể

Tại sao bạn nên chọn phần mềm ERP Victo để quản lý bán hàng?

Quản lý bán hàng hiệu quả

Phân hệ bán hàng sẽ giúp bạn điều hành các hoạt động bán hàng của công ty một cách hiệu quả với

✓ Giao diện người dùng hấp dẫn  ✓ Số lượng dữ liệu cần nhập ít  ✓ Bán hàng bằng các tiện ích ứng dụng di động

Báo giá được định dạng tốt

Bạn có thể gửi báo giá bán hàng dành riêng cho khách hàng vào bất kỳ lúc nào

✓ Gửi báo giá qua email  ✓ Trình tạo báo giá  ✓ Mẫu báo giá mặc định và tùy chỉnh  ✓ Cửa sổ báo giá dành riêng  ✓ Chữ ký trực tuyến 

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng - báo giá đẹp

Xem bảng điều khiển nhiều chế độ

Các cửa sổ phân hệ bán hàng có thể được xem dưới nhiều dạng.

Xem dạng Kanban

Phần mềm ERP - quản lý bán hàng - xem dạng kanban

Xem dạng biểu đồ

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- xem dạng biểu đồ

Xem dạng xoay trục

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- xem dạng xoay trục

Xem dạng danh sách

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- xem dạng danh sách

Xem dạng hoạt động

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng - xem theo hành động

Xem dạng lịch

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý bán hàng- xem dạng lịch

Đặt doanh số bán sản phẩm lên ưu tiên số 1

Tạo đơn đặt hàng dựa trên các báo giá đã được gửi

✓ Chức năng bán thêm các sản phẩm và dịch vụ   ✓ Tạo đơn bán hàng nhanh   ✓ Tạo và gửi hóa đơn trực tiếp

Phần mềm ERP - quản lý bán hàng - quy trình bán hàng - đặt bán sản phẩm hàng đầu

Tổ chức hợp lý hóa việc trao đổi thông tin

Giao tiếp là khía cạnh quan trọng của một doanh nghiệp, điều này sẽ hữu ích trong hoạt động bán hàng

✓ Lên lịch các hoạt động   ✓ Gửi email và cảnh báo trực tiếp   ✓ Ghi nhật ký và dùng công cụ tin nhắn tích hợp

Đặt ưu tiên sản phẩm của bạn lên trước

Xây dựng các hoạt động bán hàng sẽ giúp mang lại nhiều doanh thu hơn và thu hút khách hàng đến với công ty.

✓ Các chương trình khuyến mãi   ✓ Các chương trình phiếu giảm giá   ✓ Áp dụng trong bán lẻ POS và thương mại điện tử

Phần mềm ERP - quản lý bán hàng - quy trình bán hàng- khuyến mại, thẻ giảm giá

Báo cáo nâng cao

Các chức năng báo cáo của phân hệ quản lý bán hàng sẽ hữu ích trong việc phân tích thống kê về hoạt động bán hàng của công ty.

✓ Bảng điều khiển, Pivot cũng như các chế độ xem Đồ thị  ✓ Tùy chọn lọc tùy chỉnh và mặc định

Phần mềm ERP - quản lý bán hàng - quy trình bán hàng - báo cáo nâng cao

Tích hợp đầy đủ với những ứng dụng khác

Phân hệ CRM

Phân hệ quản lý khách hàng CRM

Tạo đơn hàng trực tiếp từ khách hàng tiềm năng trong phân hệ CRM.

Ecommerce

Phần mềm ERP - phân hệ thương mại điện tử

Bán sản phẩm của bạn trực tuyến và sẽ được mô tả trong phân hệ quản lý bán hàng.

Điểm bán lẻ

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý Điểm bán lẻ POS

Khách hàng tiềm năng của phân hệ CRM có thể được tạo ra từ hoạt động bán lẻ trên POS.

Hàng tồn kho

Phần mềm ERP - phân hệ quản lý kho vận

Hệ thống quản lý hàng tồn kho tập trung là ưu tiên trước cho các hoạt động bán hàng.

Kế toán

Phần mềm ERP - phân hệ kế toán

Tạo hóa đơn trực tiếp và quản lý các mặt về tài chính của việc bán hàng.

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Vì chức năng trong phần mềm ERP Victo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các khía cạnh kinh doanh của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm CRM phù hợp. Các chuyên gia phát triển ứng dụng của chúng tôi sẽ tạo ra phần mềm ERP Victo và phân hệ CRM để đáp ứng nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng của bạn.