Forgot Password

Phần mềm ERP cho tổ chức Giáo dục đào tạo

Phần mềm ERP cho giáo dục đào tạo

Phần mềm ERP cho tổ chức giáo dục đào tạo

Trường học thông minh luôn là lựa chọn ưu tiên của các bậc cha mẹ thời đại mới. Giao tiếp nhanh chóng, hoạt động minh bạch và quản lý toàn diện làm cho trường trở nên hoàn hảo và dẫn đầu. Hệ thống phần mềm ERP trường học có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai một nền tảng quản trị hoàn hảo giúp đạt được sự quản lý tốt nhất mà người ta luôn tìm kiếm. Phần mềm ERP giáo dục có thể hoạt động như một nền tảng tự chủ và toàn diện để điều hành các cơ sở giáo dục đào tạo như trường học. Đặc điểm quan trọng của việc triển khai phần mềm ERP quản lý trường học là nó linh hoạt và phù hợp với mọi quy mô tổ chức.

Phần mềm ERP Quản lý giáo dục đào tạo có khả năng tự xử lý các công việc và chức năng hàng ngày của các tổ chức giáo dục. Nó giúp lưu giữ tất cả thông tin học sinh ở một nơi để dễ dàng truy cập và đưa ra quyết định nhanh chóng. Phần mềm ERP giáo dục cũng giúp dễ dàng quản lý thông tin giảng viên như kỹ năng, bằng cấp, khóa học và hồ sơ việc làm trước đây. Quy trình đăng ký đơn giản và minh bạch được cung cấp bởi phần mềm ERP của trường mở đường cho việc đăng ký nhanh chóng và dễ dàng. Việc quản lý học phí, đưa đón, thi cử trở nên dễ dàng với phần mềm ERP quản lý trường học.

Phần mềm ERP cho giáo dục đào tạo trường học

Giáo dục

Tạo điểm danh     ✓ Bảng điểm danh

Báo cáo chuyên cần      ✓ Quản lý phí

✓ Các loại phí     ✓ Bảng tổng hợp thông tin

✓ Đánh giá bài kiểm tra     ✓ Kết quả kỳ kiểm tra

✓ Báo cáo kỳ kiểm tra     ✓ Thời khóa biểu của Lớp

✓ Đăng nhập Khoa     ✓ Khuyến khích học tập

✓ Lịch sử học sinh     ✓ Quản lý Giao thông vận tải

✓ Thông báo học tập     ✓ Quản lý kí túc xá

✓ Tạo bài kiểm tra     ✓ Thời gian biểu hàng tuần

✓ Thời khóa biểu của Khoa     ✓ Đăng nhập sinh viên

✓ Đăng nhập dành cho cha mẹ     ✓ Bài tập của học sinh

Nhân sự

✓ Nhân viên
✓ Hợp đồng nhân viên
✓ Các phòng ban
✓ Mẫu hợp đồng
✓ Sơ đồ tổ chức
✓ Quản lý nghỉ việc
✓ Lương bổng
✓ Điểm danh
✓ Phê duyệt yêu cầu
Đánh giá nhân viên
✓ Lịch làm việc
✓ Tuyển dụng

phần mêm erp cho ngành sản xuất- nhân sự
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - Kho vận

Kho vận

✓ Nhiều nhà kho    Nhiều vị trí

Quản lý gói hàng    Hỗ trợ mã vạch

Chọn hàng loạt     Chi phí bốc dỡ

Lập lịch trước       Điều chỉnh hàng tồn kho

Quy tắc đặt hàng trước     Định giá hàng tồn kho

Trích xuất dữ liệu     Các loại sản phẩm

Kết nối vận chuyển     Các biến thể sản phẩm

Nhiều đơn vị đo lường     Theo dõi lô & số sê-ri

Ngày hết hạn      Dự báo tồn kho

Danh mục sản phẩm     Các mô tả sản phẩm khác nhau

Chạy bộ lập lịch biểu     Chiến lược loại bỏ tồn kho

Kho vận

Mua hàng

✓ Thỏa thuận mua

Yêu cầu báo giá

Đơn đặt hàng

Phê duyệt đơn hàng

Cảnh báo nhà cung cấp

Giao hàng không lưu kho / Drop shipping

Thanh toán

Khóa đơn đặt hàng

Danh sách doanh nghiệp

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - mua hàng
Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Hóa đơn

Lập hóa đơn

✓ Khách hàng lập hóa đơn    ✓ Ghi chú tín dụng khách hàng

✓ Thanh toán    ✓ Biên lai bán hàng

✓ Hóa đơn của nhà cung cấp    ✓ Ghi chú tín dụng của nhà cung cấp

✓ Thanh toán cho nhà cung cấp    ✓ Mục nhật ký

✓ Điều khoản thanh toán    ✓ Tình hình tài chính

✓ Đối sánh thanh toán    ✓ Quản lý tài sản

✓ Đa tiền tệ    ✓ Thanh toán theo dõi

✓ Thanh toán trực tuyến    ✓ Tiền gửi hàng loạt

✓ Khoảng trống Anglosaction / USS    ✓ Quản lý ngân sách

✓ Làm tròn tiền mặt    ✓ Kế toán phân tích

✓ Thời gian thực / định giá hàng tồn kho    ✓ Phương pháp tính phí

✓ Khóa hồ sơ kiểm tra

Bán hàng

✓ Báo giá bán hàng   ✓ Đơn đặt hàng

Lập hóa đơn   ✓ Đặt hàng để bán thêm

Bảng giá bán   ✓ Giảm giá

Tiền ký quỹ    ✓ Phê duyệt chiết khấu

✓  Phiếu giảm giá & Khuyến mại   ✓ Chữ ký trực tuyến

Cổng thông tin     ✓ Giá đã bao gồm / chưa bao gồm thuế

Mẫu báo giá      Khóa các đơn đặt hàng đã xác nhận

✓ Hóa đơn chiếu lệ  ✓ Phần trên đơn đặt hàng

✓ Nhiều địa chỉ khách hàng   ✓ Giá vận chuyển

Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Bán hàng

Phần mềm ERP cho các lĩnh vực khác

Mỗi phần mềm thực hiện các chức năng nhất định được liên kết với nhau.

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Vì chức năng trong phần mềm ERP Victo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các đặc thù kinh doanh của bạn, với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ thạc sĩ và kĩ sư chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất toàn diện.