Forgot Password

Phần mềm ERP cho ngành Thương Mại

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại

Phần mềm ERP cho Doanh nghiệp Thương mại

Phần mềm ERP là một công cụ kỳ diệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một giải pháp phần mềm ERP cho thương mại có thể phối hợp mọi chức năng thương mại như sắp xếp, cải tiến, gắn kết, trưng bày mặt hàng và hơn thế nữa từ một cơ sở dữ liệu duy nhất. Phần mềm ERP cho thương mại bao gồm mọi khía cạnh  toàn diện của ngành thương mại, khiến nó trở thành giải pháp phần mềm ERP xuất sắc.

Các tính năng mạnh mẽ của phần mềm ERP Victo như báo cáo phân tích làm cho nó trở thành phần mềm ERP hoàn hảo cho công ty thương mại. Phần mềm ERP Victo ngành thương mại phù hợp nhất cho doanh nghiệp thương mại giúp dễ dàng mua và bán sản phẩm. Chúng tôi cung cấp giải pháp phần mềm ERP tùy chỉnh giúp đơn giản hóa việc quản lý khách hàng, bán hàng, mua hàng, nhà cung cấp, kiểm soát hàng tồn kho và nhiều chức năng khác của kinh doanh thương mại. Các tính năng trong phần mềm ERP thương mại tạo nên giải pháp phần mềm ERP mạnh mẽ, toàn diện, có tính phân tích và đặc biệt dành cho ngành thương mại.

Phần mềm ERP Victo - CRM

Quản lý quan hệ khách hàng

✓ Khách hàng tiềm năng

✓ Cơ hội giao dịch

✓ Gửi thư hàng loạt

✓ Phân tích bán hàng

✓ Quản lý nhóm bán hàng

✓ Phân tích khách hàng tiềm năng

✓ Nguồn khách hàng tiềm năng

✓ Hoạt động bán hàng

✓ Lý do không thành công / thành công

Mua hàng

✓ Thỏa thuận mua

Yêu cầu báo giá

Đơn đặt hàng

Phê duyệt đơn hàng

Cảnh báo nhà cung cấp

Giao hàng không lưu kho / Drop shipping

Thanh toán

Khóa đơn đặt hàng

Danh sách doanh nghiệp

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - mua hàng
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - Kho vận

Kho vận

✓ Nhiều nhà kho    Nhiều vị trí

Quản lý gói hàng    Hỗ trợ mã vạch

Chọn hàng loạt     Chi phí bốc dỡ

Lập lịch trước       Điều chỉnh hàng tồn kho

Quy tắc đặt hàng trước     Định giá hàng tồn kho

Trích xuất dữ liệu     Các loại sản phẩm

Kết nối vận chuyển     Các biến thể sản phẩm

Nhiều đơn vị đo lường     Theo dõi lô & số sê-ri

Ngày hết hạn      Dự báo tồn kho

Danh mục sản phẩm     Các mô tả sản phẩm khác nhau

Chạy bộ lập lịch biểu     Chiến lược loại bỏ tồn kho

Kho vận

Bán hàng

✓ Báo giá bán hàng   ✓ Đơn đặt hàng

Lập hóa đơn   ✓ Đặt hàng để bán thêm

Bảng giá bán   ✓ Giảm giá

Tiền ký quỹ    ✓ Phê duyệt chiết khấu

✓  Phiếu giảm giá & Khuyến mại   ✓ Chữ ký trực tuyến

Cổng thông tin     ✓ Giá đã bao gồm / chưa bao gồm thuế

Mẫu báo giá      Khóa các đơn đặt hàng đã xác nhận

✓ Hóa đơn chiếu lệ  ✓ Phần trên đơn đặt hàng

✓ Nhiều địa chỉ khách hàng   ✓ Giá vận chuyển

Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Bán hàng
Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Hóa đơn

Lập hóa đơn

✓ Khách hàng lập hóa đơn    ✓ Ghi chú tín dụng khách hàng

✓ Thanh toán    ✓ Biên lai bán hàng

✓ Hóa đơn của nhà cung cấp    ✓ Ghi chú tín dụng của nhà cung cấp

✓ Thanh toán cho nhà cung cấp    ✓ Mục nhật ký

✓ Điều khoản thanh toán    ✓ Tình hình tài chính

✓ Đối sánh thanh toán    ✓ Quản lý tài sản

✓ Đa tiền tệ    ✓ Thanh toán theo dõi

✓ Thanh toán trực tuyến    ✓ Tiền gửi hàng loạt

✓ Khoảng trống Anglosaction / USS    ✓ Quản lý ngân sách

✓ Làm tròn tiền mặt    ✓ Kế toán phân tích

✓ Thời gian thực / định giá hàng tồn kho    ✓ Phương pháp tính phí

✓ Khóa hồ sơ kiểm tra

Báo cáo

✓ Lợi nhuận và thua lỗ    Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt    ✓ Tóm tắt điều hành

Kiểm tra sổ đăng ký    ✓ Báo cáo thuế

Sổ kiểm toán      ✓ Sự quản lý

Hóa đơn     ✓ Báo cáo đối tác

Sổ cái đối tác    ✓ Phải thu theo ngày đáo hạn

Phải trả theo ngày đáo hạn     ✓ Báo cáo kiểm toán

Sổ cái    ✓ Số dư dùng thử

Sổ hợp nhất    ✓ Tài sản

Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - báo cáo

Phần mềm ERP cho các lĩnh vực khác

Mỗi phần mềm thực hiện các chức năng nhất định được liên kết với nhau.

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Vì chức năng trong phần mềm ERP Victo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các đặc thù kinh doanh của bạn, với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ thạc sĩ và kĩ sư chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại toàn diện.