Forgot Password

Phần mềm ERP cho ngành Dịch vụ kỹ thuật

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật

Phần mềm ERP cho ngành Dịch vụ kỹ thuật

Ngành công nghiệp dịch vụ đang bùng nổ và những hạn chế của hoạt động đang thay đổi từng ngày. Nhu cầu về các giải pháp quản lý chuyên dụng cho hoạt động của ngành dịch vụ là tất yếu. Phần mềm ERP Victo giúp quản lý hiệu quả ngành dịch vụ kỹ thuật với nền tảng và thiết kế chuyên dụng phù hợp nhu cầu hoạt động của ngành dịch vụ kỹ thuật.

Dự án và lập kế hoạch

Quản lý dự án kết hợp cùng với các công cụ lập kế hoạch giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả

Xác định các dự án cho hoạt động   ✓ Tạo nhiệm vụ và nhiệm vụ phụ trong mỗi dự án   ✓ Hoàn thành quản lý nhiệm vụ

Lập kế hoạch hoạt động trong mô-đun lập kế hoạch    Dự báo dự án    Phân công nhân viên

Kế toán và Lập hóa đơn

Phân hệ kế toán của phần mềm ERP sẽ hỗ trợ hoạt động quản lý kế toán trong ngành dịch vụ và mang đến các công cụ và chức năng hoạt động chuyên dụng

Xác định thuế bản địa hóa     ✓ Tạo các quy tắc kế toán    ✓ Chấp nhận thanh toán từ nhiều nguồn

✓ Xác định hệ thống của tài khoản     ✓ Dự thảo các vị trí tài chính và năm tài chính     ✓ Tạo hóa đơn ngay lập tức     Định nghĩa các thuật ngữ thanh toán

Quản lý Bán hàng

Quản lý các hoạt động bán hàng bằng các công cụ chuyên nghiệp có sẵn trong mô-đun quản lý bán hàng của phần mềm ERP

Các công cụ bán hàng thời gian thực      Dự thảo báo giá
Gửi đơn bán hàng    Phí dịch vụ và bảng chấm công kết hợp    Hóa đơn

Quản lý Mua hàng và Kho vận

Việc mua hàng chuyên dụng cũng như quản lý hàng tồn kho và sẽ giải quyết các hoạt động mua hàng cùng với việc quản lý tồn kho của sản phẩm.

Gửi yêu cầu báo giá     Dự thảo đơn đặt hàng     Quản lý nhiều nhà cung cấp     Quản lý hóa đơn của nhà cung cấp

Kết hợp 3 cách khi mua hàng     Xác định vị trí sản phẩm và kho hàng     Số lô và số sê-ri trên sản phẩm     Ấn định ngày hết hạn của sản phẩm

Quản lý Dịch vụ tại chỗ

Phân hệ quản lý dịch vụ tại chỗ chuyên dụng trong phần mềm ERP sẽ giúp bạn quản lý các hoạt động chuyên ngành của bạn trong mảng cung cấp dịch vụ.

Lập kế hoạch nhiệm vụ tại chỗ với nhân viên    Xác định các nhiệm vụ sẽ được thực hiện    Định vị trí trên Google Maps

Tạo hóa đơn theo sự việc    Hóa đơn dựa trên bảng chấm công    Bán sản phẩm tại hiện trường

Phần mềm ERP cho các lĩnh vực khác

Mỗi phần mềm thực hiện các chức năng nhất định được liên kết với nhau.

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Vì chức năng trong phần mềm ERP Victo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các đặc thù kinh doanh của bạn, với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ thạc sĩ và kĩ sư chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm ERP cho dịch vụ kỹ thuật toàn diện.