Forgot Password

Phần mềm ERP cho Doanh nghiệp Sản xuất

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm ERP cho Doanh nghiệp sản xuất

Phần mềm ERP Victo cho ngành sản xuất là một phần mềm ERP có khả năng tùy biến cao, có thể được cấu hình để đáp ứng nhu cầu của bất kỳ loại hình công nghiệp sản xuất nào. Điều này khiến nó trở thành phần mềm ERP tốt nhất cho sản xuất.

Phần mềm ERP cho ngành sản xuất giúp vượt qua các thách thức công nghiệp như quản lý lực lượng lao động chặt chẽ, sử dụng tối ưu tài sản và nguồn lực, quy trình theo định hướng thị trường, quản lý rủi ro, giảm chi phí và hơn thế nữa. Do đó, phần mềm ERP cho ngành sản xuất đảm bảo lợi nhuận kinh doanh tốt hơn và rủi ro kinh doanh ít hơn. Phần mềm ERP cho sản xuất này triển khai nhiều giải pháp thay thế có hiệu quả giúp cho hoạt động kinh doanh thành công. Phần mềm ERP cho ngành sản xuất đi kèm với nhiều tính năng như đặt hàng sản xuất, điều phối sản xuất, quản lý lịch trình, BOM làm cho nó trở thành một bộ ứng dụng phần mềm ERP toàn diện cho ngành sản xuất.

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất 01

Sản xuất

Hóa đơn nguyên vật liệu     Lộ trình sản xuất
Xưởng sản xuất      Lệnh sản xuất
Thông báo yêu cầu công việc      Hủy lệnh
Đơn phế liệu     Lập kế hoạch theo sản xuất
Lập kế hoạch bởi Xưởng sản xuất     MPS (Lịch trình sản xuất chính)
Hiệu quả thiết bị tổng thể     Các thông số hiệu quả của xưởng sản xuất
Phân tích chi phí     Đặt trước sản phẩm

Kiểm soát chất lượng

✓ Điều khoản chất lượng
✓ Điểm QC
✓ Kiểm tra chất lượng
✓ Cảnh báo chất lượng
✓ Thông điệp chất lượng
✓ Báo cáo

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất - chất lượng
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất - quản lý vòng đời sản phẩm

Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)

Yêu thay đổi kỹ thuật (ECO)
Các loại yêu cầu thay đổi kỹ thuật
Phê duyệt yêu cầu thay đổi kỹ thuật
Các loại ECO áp dụng cho Sản phẩm / BOM / Lộ trình sản xuất / BOM & Lộ trình sản xuất

Bảo trì

✓ Đội bảo trì
✓ Yêu cầu bảo trì
✓ Lịch bảo trì
✓ Máy móc & công cụ
✓ Yêu cầu phân nhóm

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất - bảo trì
Phần mềm ERP Victo - CRM

Quản lý quan hệ khách hàng

✓ Khách hàng tiềm năng

✓ Cơ hội giao dịch

✓ Gửi thư hàng loạt

✓ Phân tích bán hàng

✓ Quản lý nhóm bán hàng

✓ Phân tích khách hàng tiềm năng

✓ Nguồn khách hàng tiềm năng

✓ Hoạt động bán hàng

✓ Lý do không thành công / thành công

Mua hàng

✓ Thỏa thuận mua

Yêu cầu báo giá

Đơn đặt hàng

Phê duyệt đơn hàng

Cảnh báo nhà cung cấp

Giao hàng không lưu kho / Drop shipping

Thanh toán

Khóa đơn đặt hàng

Danh sách doanh nghiệp

Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - mua hàng
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp thương mại - Kho vận

Kho vận

✓ Nhiều nhà kho    Nhiều vị trí

Quản lý gói hàng    Hỗ trợ mã vạch

Chọn hàng loạt     Chi phí bốc dỡ

Lập lịch trước       Điều chỉnh hàng tồn kho

Quy tắc đặt hàng trước     Định giá hàng tồn kho

Trích xuất dữ liệu     Các loại sản phẩm

Kết nối vận chuyển     Các biến thể sản phẩm

Nhiều đơn vị đo lường     Theo dõi lô & số sê-ri

Ngày hết hạn      Dự báo tồn kho

Danh mục sản phẩm     Các mô tả sản phẩm khác nhau

Chạy bộ lập lịch biểu     Chiến lược loại bỏ tồn kho

Kho vận

Bán hàng

✓ Báo giá bán hàng   ✓ Đơn đặt hàng

Lập hóa đơn   ✓ Đặt hàng để bán thêm

Bảng giá bán   ✓ Giảm giá

Tiền ký quỹ    ✓ Phê duyệt chiết khấu

✓  Phiếu giảm giá & Khuyến mại   ✓ Chữ ký trực tuyến

Cổng thông tin     ✓ Giá đã bao gồm / chưa bao gồm thuế

Mẫu báo giá      Khóa các đơn đặt hàng đã xác nhận

✓ Hóa đơn chiếu lệ  ✓ Phần trên đơn đặt hàng

✓ Nhiều địa chỉ khách hàng   ✓ Giá vận chuyển

Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Bán hàng
Phần mềm ERP - doanh nghiệp Thương mại - Hóa đơn

Lập hóa đơn

✓ Khách hàng lập hóa đơn    ✓ Ghi chú tín dụng khách hàng

✓ Thanh toán    ✓ Biên lai bán hàng

✓ Hóa đơn của nhà cung cấp    ✓ Ghi chú tín dụng của nhà cung cấp

✓ Thanh toán cho nhà cung cấp    ✓ Mục nhật ký

✓ Điều khoản thanh toán    ✓ Tình hình tài chính

✓ Đối sánh thanh toán    ✓ Quản lý tài sản

✓ Đa tiền tệ    ✓ Thanh toán theo dõi

✓ Thanh toán trực tuyến    ✓ Tiền gửi hàng loạt

✓ Khoảng trống Anglosaction / USS    ✓ Quản lý ngân sách

✓ Làm tròn tiền mặt    ✓ Kế toán phân tích

✓ Thời gian thực / định giá hàng tồn kho    ✓ Phương pháp tính phí

✓ Khóa hồ sơ kiểm tra

Nhân sự

✓ Nhân viên
✓ Hợp đồng nhân viên
✓ Các phòng ban
✓ Mẫu hợp đồng
✓ Sơ đồ tổ chức
✓ Quản lý nghỉ việc
✓ Lương bổng
✓ Điểm danh
✓ Phê duyệt yêu cầu
Đánh giá nhân viên
✓ Lịch làm việc
✓ Tuyển dụng

phần mêm erp cho ngành sản xuất- nhân sự

Phần mềm ERP cho các lĩnh vực khác

Mỗi phần mềm thực hiện các chức năng nhất định được liên kết với nhau.

Chúng tôi có thể giúp ích cho bạn như thế nào?

Vì chức năng trong phần mềm ERP Victo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các đặc thù kinh doanh của bạn, với hơn 15 năm kinh nghiệm, đội ngũ thạc sĩ và kĩ sư chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn một nền tảng phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất toàn diện.