-Bảng Pivot là một cách lập báo cáo tuyệt vời để tóm tắt, phân tích, khám phá và trình bày dữ liệu, người dùng có thể tạo bảng Pivot chỉ bằng một vài thao tác bấm. Bảng Pivot có tính linh hoạt cao và có thể đưc điều chỉnh nhanh chóng tùy theo nhu cầu hiển thị kết quả của bạn. 

- Để tạo một báo cáo phân tích dạng bảng Pivot, chọn biểu tượng ở góc phải màn hình, chọn Pivot


- Người dùng có thể linh hoạt chọn Tiêu chí để tạo báo cáo.

- Nhấn vào dấu + để bắt đầu tùy chỉnh tiêu chí. Một danh sách tiêu chí hiện ra

- Càng nhấn vào dấu (+) và chọn các tiêu chí theo nhu cầu của người dùng, một bảng Pivot chi tiết càng mở ra với chức năng thống kê thông tin linh hoạt và đy đ đáp ứng mong muốn của người dùng. Qua bảng Pivot người dùng nhìn thấy được kết quả hoạt đng hay phân tích đánh giá được các tiêu chí, từ đó có thể tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều cho hoạt động báo cáo thống kê khi gặp một khối dữ liệu khổng lồ.

- Nhấn vào  để chọn các tiêu chí cột báo cáo muốn thể hiện

- Nhấn vào để thay đổi vị trí các cột với nhau

- Nhấn vào để mở hàng loạt các tiêu chí + đã chọn

- Nhấn vào để tải báo cáo về theo dạng xls

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor